srdeelitru

O nama

Kapaciteti konsultantskog tima SIM CERT-a, sa 14 stalno zaposlenih konsultanta koji su organizovani u procesno-projektnom modelu, svoje usluge zasniva na bazičnim konsultantskih uslugama koje pruža od 2007 god., sa referencama u više od 600 realizovanih projekata.

Naši konsultanti su inženjeri i ekonomisti. Obuke i predavanja su sastavni deo našeg posla, ali samo kao podrška u realizaciji poslova sa konkretnijim rezultatima. Ovi rezultati su ponekad potpuno merljivi (dobijen sertifikat i/ili dozvola za promet proizvoda, dobijen kredit – donacije – bespovratna sredstva, potpuni definisani elementi biznis plana za donošenje menadžerskih odluka, proizvodnja / usluga puštena u rad, izrađena proizvodna i/ili kontrolna dokumentacija i sl.), a ponekadimaju i manju kvantitativnu i kvalitativnu merljivost (savetodavne usluge, informacije na osnovu konsultantovog poznavanja tržišta – biznisa, i sl.).

Ne primamo avanse i ne naplaćujemo unapred usluge koje nemaju izvesnu realizaciju. Takođe ne prihvatamo poslove od klijenata koji nemaju ništa osim ideje.

Bazične konsultantske usluge SIM CERT-a koje omogućavaju integrisanu konsultantsku uslugu su:

  • Primena međunarodnih i srpskih tehničkih propisa i standarda za mašine, elektro uređaje, medicinska sredstva, sudove pod pritiskom, i drugu tehničku opremu i proizvode
  • Procena (analiza) rizika za poslovni sistem, element poslovnog sistema, proizvod, proizvodnju, prema jasno definisanim zahtevima propisa / standarda / proizvodnje / usluge
  • Primena međunarodnih standarda menadžment sistema za kvalitet, zaštitu životne sredine, bezbednost i zdravlje zaposlenih, bezbednost hrane, bezbednost informacija, energetsku efikasnost, društvenu odgovornost, i dr.
  • Primena tehničkih propisa i zakonske regulative za proizvode, oblasti proizvodnje, ugostiteljske i turističke objekte
  • Upravljanje inovacionim projektima i obezbeđivanje sufinansiranja subvencija – donacija – bespovratnih grantova biznis planova putem apliciranja kod međunarodnih i srpskih inovacionog fondova (Horizon 2020 (horizont2020.co.rs), Inovacioni Fond R.Srbije (www.inovacionifond.rs), EBRD (www.ebrd.com), Razvojnu Agenciju Srbije (https://ras.gov.rs/), i sl.)
  • Podrška razvoju novih proizvoda i proizvodnih tehnologija putem definisanja zahteva za proizvode, proizvodnju i kontrolu proizvoda
  • Izrada biznis planova za; Fond za razvojR.Srbije, Inovacioni fond, komercijalne kredite kod banaka, zahteve vlasnika za investiranjem, IPARD program, Razvojnu Agenciju Srbije, USAID programe podrške voćarstvu i povrtarstvu / USAID Garancijske šeme
  • Podrška razvoju prehrambene proizvodnje putem definisanja svih zahteva za proizvod, proizvodnju, opremu, objekte i infrastrukturu u cilju usaglašavanja sa zahtevima tržišta, standarda i propisa

SIMCERT ima veoma razvijenu mrežu spoljnih saradnika, od dobavljača opreme, izvođača građevinskih projekata, sertifikacionih kuća, kontrolnih laboratorija, poslovnih banaka, donatorskih fondova, i dr. Zadnjih deset godina prati nas više konsultantskih kuća sa različitim specijalnostima, a poslove realizuju sa našom koordinacijom.

Veliki broj klijenata,iz široke lepeze poslovnih delatnosti, kod kojih smo realizovali naše usluge omogućava širinu sagledavanja problema i informisanost konsultanata o realnom stanju na tržištu.

Sva prava rezervisana © 2020 SIM CERT d.o.o.