Skip to main content

Razne informacije

*Posebno nam je razvijena saradnja sa kompanijama koje izgrađuju objekte i proizvode/distribuiraju opremu za proizvodnju prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda.

*Na osnovu potvrđene realizacije u više velikih projekata na izgradnji solarnih elektrana razvili smo model direktnog pristupa najpovoljnijim izvođačima radova, sa mogućnosti obezbeđivanja sredstva za finansiranje projektaputem lizinga – zajma investitora do povraćaja investicija.

*Velika zainteresovanost klijenata je u investiranju u poljoprivrednu proizvodnju (borovnice, lešnik, jagode, izgradnju staklenika) , kao i visoko tehnološku preradu voća za tržište EU i Rusije.

*Naše poznavanje zakonske regulative iz oblasti izgradnje objekata za ugostiteljstvo i turizam u cilju ispunjenosti svih zahteva i propisa za kategorizaciju, bezbednost hrane, i sl. omogućilo je da u okviru izrade biznis planova pružimo većem broju klijenata širu lepezu konsultantskih usluga.